معرفی پزشکان
 
دسترسی سریع
 
 
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین:  210
بازدید کل:  196271
بازدید امروز:  133
بازدید دیروز:  428
بازدید هفته جاری:  561
بازدید ماه جاری:  133
 
 
نظر سنجی
نظرتان درمورد خدمات بیمارستان چیست؟
 
 
بخش داخلی و جراحی مردان

بخش داخلی و جراحی مردان در طبقه اول بیمارستان و در راهروی دوم واقع شده است.

پذيرش بيمار:
الف :پذيرش از اورژانس
ب :پذيرش از مطب
ج :پذيرش از ساير بخش‌ها
الف: بيماراني كه به اورژانس مراجعه مي‌نمايند پس از تشكيل پرونده و اقدامات اوليه و در صورت مساعد بودن وضعيت بيمار انجام گرافي و آزمايش‌هاي مورد نياز بعد از اطلاع‌رساني بخش اورژانس با كمك پرستار و خدمات به صورت سرپايي يا حمل با وليچر يا برانكارد از بخش منتقل و بستري مي‌گردند.
ب: بيمار با نامه بستري كه از پزشك مربوطه دارد به پذيرش مراجعه و پس از تشكيل پرونده به بخش مراجعه مي‌نمايند اگر بيماري باشد كه وضعيت مطلوب و مساعدي نداشته باشد (مشكل اورژانس داشته يا توانايي راه رفتن به دليل بيماري نداشته باشد و ....) بايد از طريق اورژانس به بخش منتقل گردند.
ج: هماهنگي با پذيرش جهت خالي بودن تخت در بخش مربوطه و سپس هماهنگي با مسئول بخش كه بيمار به آن بخش منتقل مي‌گردد.
بيماران كه از CCU و ICU به بخش يااتاق عمل و به عكس منتقل مي‌گردند همراه با پرستار و خدمات بخش صورت مي پذيرد.
بيماراني كه از بخش به بخش ديگر انتقال مي‌يابند توسط كمك پرستار و خدمات مي‌نامند. انتقال بيماران بد حال و post CPRاز هر بخش به بخش ديگر توسط پرستار وخدمات باشد.
موارد بستري در بخش :
بيماراني كه انديكاسيون جراحي دارند شامل:
آپاندكتومي، فيش آنال، فيستول، كلوسيستكتومي، هموروئيد كتومي، تيروئيد كتومي، لامينكتومي، ژينكوماستي- گولكتومي،هرني، پروستات، TUR، TUL، نفروكتومي، لاپاراتومي،لاپاراسكوپي، جراحي تومورها و كانسرها ، گاستركتومي، واريكوسل، هيدروسل،آبسه‌ها- خارج كردن توده چربي، گذاشتن Chest tube، كارپاتانل، انواع شكستگي‌ها، تعويض مفصل زانو يا ران، آرتوسكوپي، جراحي مينسيك زانو، خارج كردن پين،گذاشتن فيكپاتور و تانسيلكتومي ، تمپانو پلاستي، رينوپلاستي، شكستگي بيني، ماند بيل- گذاشتن Dj و ... بيماراني كه انديكاسيون دارو درماني دارند شامل:
بيماران تحت نظر قلبی، داخلي، گوارش، عفونت‌ها،كموتراپي و ...