معرفی پزشکان
 
دسترسی سریع
 
 
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین:  255
بازدید کل:  196313
بازدید امروز:  175
بازدید دیروز:  428
بازدید هفته جاری:  603
بازدید ماه جاری:  175
 
 
نظر سنجی
نظرتان درمورد خدمات بیمارستان چیست؟
 
 
کنترل عفونت

برنامه ها و اقدامات کنترل عفونت

اهداف كميته كنترل عفونت
كميته كنترل عفونت يكي از مهم‌ترين كميته‌ها مي‌باشد كه ماهانه با شركت اعضا تشكيل مي‌گردد و تصميمات گرفته شده به صورت بخش‌نامه به عنوان خروجي كميته به بخش‌ها ارائه مي‌شود
. وظايف كميته كنترل عفونت
 • به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روشهای کنترل عفونت، حداقل هر دو سال یکبار (این بازنگری بر اساس متون حرفه ای رایج، صورت می گیرد).
 • جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونتهای کسب شده از بیمارستان و اثربخشی برنامه
 • نظارت بر اجرای خط مشی ها و روشها تأیید شده در کمیته، در تمامی بخشها / واحد های مربوطه
 • نظارت بر انتقال نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستانی به مديران ارشد بخش ها / واحدها ي مربوطه
 • نظارت بر انتقال نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستانی به مديران ارشد بخش ها / واحدها ي مربوطه
 • گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمان هاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بیمارستان (در چارچوب قوانين و مقررات)
 • گزارش بیماریهای واگیر، غير واگير و موارد جديد، مطابق دستورالعمل وزارت متبوع
 • نظارت بر استریل صحیح و آماده سازی پکها توسط واحد استریل مرکزی
 • نظارت بر امحاء و دفع صحیح البسه و وسایل آلوده بیماران
 • انجام کشتهای دوره های از محیط های درمانی البسه و وسایل بیماران و ...
 • نظارت بر نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
 • تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان و انجام واکسیناسیون ومعاینات دوره ای
 • نظارت بر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی جهت شستشو
 • تشخیص وضعیت عفونتهای بیمارستانی بررسی مستمر میکرو ارگانیسم های موجود و بررسی حساسیت و مقاومت این ارگانیسم ها در مقابل داروهای آنتی میکروبیال وایجاد تدابیرلازم
 • بررسی خطرات شغلی وراهکارهایی برای پیشگیری و اقدامات پس از ایجاد
 • آموزش کارکنان درحیطه کنترل عفونت بیمارستانی
 • نظارت بر نحوه جداسازی زباله های بیمارستانی به ویژه زباله های عفونی