معرفی پزشکان
 
دسترسی سریع
 
 
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین:  229
بازدید کل:  196289
بازدید امروز:  151
بازدید دیروز:  428
بازدید هفته جاری:  579
بازدید ماه جاری:  151
 
 
نظر سنجی
نظرتان درمورد خدمات بیمارستان چیست؟
 
 
منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار در ایران


بينش و ارزش
يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ - درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.


  • دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
  • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
  • حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
  • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد.
  • دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.