معرفی پزشکان
 
دسترسی سریع
 
 
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین:  236
بازدید کل:  196296
بازدید امروز:  158
بازدید دیروز:  428
بازدید هفته جاری:  586
بازدید ماه جاری:  158
 
 
نظر سنجی
نظرتان درمورد خدمات بیمارستان چیست؟
 
 
برنامه درمانگاه
اسامی پزشکان روز و ساعت درمانگاه نوع تخصص
آقای دکتر عباسی
آقای دکتر مهدوی
آقای دکتر گنگرلو
آقای دکتر دهقانی
آقای دکتر آزادی
14-16 شنبه-چهارشنبه
پنج شنبه17-16
دوشبه و چهارشنبه 11-9
يكشنبه 19-17:30
سه شنبه 16-15
ارتوپدی
آقای دکتر اسکویی
آقای دکتر مدرسی
دوشنبه-چهارشنبه 19-17
شنبه 13-12

سه شنبه 17-16

اورولوژی
خانم دكتر نعمت الهي
آقای دکتر معصومي
يك شنبه و سه شنبه 12-12
پنج شنبه 15-13
روزهاي زوج 11-10
اطفال
خانم دكتر مشتاقي سه شنبه 10-9 انکولوژی
آقای دكتر يكرنگ روزهای فرد 13-11
روزهاي فرد 17-15
چشم پزشکی
خانم دکتر كاشفي زاده دوشنبه 11-9- داخلی اعصاب
آقای دکتر نیکبخت روزهای فرد 17:30-16:30 داخلی گوارش
دکتر عبدالهی
آقای دکتر آرامی
آقای دکتر نوری
شنبه تا چهارشنبه 12-11
روزهاي زوج 18-16
یک شنبه،سه شنبه 10-9
گوش وحلق وبینی
خانم دکتر صفارزاده هر روز ساعت 12-10 قلب
آقای دکتر طالب زاده دوشنبه ساعت 19-17 داخلی غدد
دکتر اخیاری
آقای دکتر کاغذ چی
دوشنبه 8:30-8
سه شنبه 11-10
مغز و اعصاب
آقای دکترشایق
آقای دکتر قدسی
شنبه تا چهارشنبه14-10

شنبه تا چهارشنبه 12-9
جراحی عمومی
دکترحقی
دکترقوام
شنبه 9-8

پنج شنبه 11-10
عفونی